Reading Time: 3 minutes

DOWNLOAD PROVISIONAL LIST OF CANDIDATES FACULTIES 27 September 2021 (pdf)

 

 

DISABLED STUDENT COUNCIL

 

1.       17000820 TSHILATE SHARON DSC
2.       18004521 RATHOGWA PHATHUTSHEDZO DSC
3.       17007400 MAKHUVHA NZUMBULULO DSC
4.       19001972 TSHISIKULE PHUMUDZO PRIDE DSC
5.       17001419 SEBAKELA PHATHUTSHEDZO TINNY DSC
6.       17019085 THABETHE SIFISO JURIO DSC

 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES

 

1.       20009420 MAGADANI NAENE MYBOY FHS
2.       19009834 MUDAU VHULENDA FHS
3.       20022517 NETSHIFHEFHE TSHINAKAHO FHS
4.       19013029 MUKHALA RATSHILUMELA FHS
5.       19015631 TSHIVHULANA RATSHIBVUMO GIFT FHS

 

 

FACULTY OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCE & EDUCATION

 

1.       19009459 KGARE KITI FHSE
2.       20011859 MUDAU NDUVHO FHSE
3.       19001230 MUNYAI PFARELO FHSE
4.       19019942 MPHENEMENE AZWINNDINI VALLY FHSE
5.       20007275 MATHEATAU DIPUO FHSE
6.       19005247 SHABANGU KHUMBUDZO FHSE
7.       19005097 TSHIRURUVHELA VINCENT FHSE
8.       19012759 MOKOENA CALLET PROSPER FHSE
9.       19020004 HLUNGWANE MANAGE FHSE
10.    20004408 MATOVHELE PFUNZO FHSE
11.    18010180 NEMAHUNGUNI MUDALO FHSE

 

 

FACULTY OF MANAGEMENT, COMMERCE & LAW

 

1.       19021183 MABASHA LR FMCL
2.       18001624 DUMA KHAYELIHLE FMCL
3.       18002534 NEVHUFUMBA LIADADUVHA FMCL
4.       19021365 SIKHWAI SHARON TSHIFHIWA FMCL
5.       18006920 BALOYI AMOS FMCL
6.       19022220 NEPHIPHIDI H FMCL
7.       19004199 MASWANGANYI MATIMU CAVIN FMCL
8.       18022074 MANGANYI VUTOMI ELTON FMCL

 

 

FACULTY OF SCIENCE, ENGINEERING & AGRICULTURE

 

1.       18001741 MUDAVHI NYADZANI BRIAN FSEA
2.       19016164 NGOVENI HITEKANI LAMUEL FSEA
3.       19006132 MIGHTY MUKANSI FSEA
4.       20010948 RATSHILINDELA ELEKANYANI FSEA
5.       20014616 NGWENDA RITSHIDZE FSEA
6.       20012423 MULAUDZI STEPHANIE FSEA
7.       20024920 TLOTLANG MATHABI FSEA
8.       19013978 MAHLADISA RE FSEA
9.       16008133 RADZILANI PHOPHI RONEWA FSEA
10.    20024733 MAVHUNGU THABELO HERSCHELLE FSEA
11.    18002783 MONDHLANE THANDO JABULANE FSEA

 

 

HRC

 

1.       19013939 SIVHAGA KENNY TSHILILO HRC
2.       15009190 MNISI PRINCE HRC
3.       18011916 LISOGA MASHUDU HRC
4.       20022636 BONGINHLANHLA MARCUS KHOZA HRC
5.       19011589 NGOBENI HOPE HRC
6.       20009127 LUTHINGI V HRC
7.       20000104 MUNWAI MUKONAZWOTHE HRC
8.       20001825 RAMAVHALE MATODZI FORGET HRC
9.       19001231 MOKOODA RANGWEDI BILLY HRC
10.    19018719 MPHAHLELE MINGIE HRC
11.    18003976 MMOLA KHUTSO HRC
12.    19019622 MOSOANE THABANG HRC
13.    19003429 MPHOFELA ADAM BAFANA HRC
14.    19003120 NEKWAKWANE FHATUWANI HRC
15.    18002221 MUTAVHATSINDI PFARELO HRC
16.    18009076 MATSENENE KHUTHADZO LUCKY HRC
17.    18009866 KWINDA MUKONAZWOTHE HRC
18.    20018595 SALANI LUNGELO GIYCIA HRC
19.    17013123 TSHISHONGA MPHO HRC
20.    20014565 MUTEPE LUFUNO HRC
21.    18009272 HLATSWAYO ERIC HRC
22.    18000287 SIDOGI VHUSHAKA HRC
23.    20023824 NKONDO HLUVUKANI CONFIDENCE HRC
24.    18007124 MAWELEWELE FAITH HRC
25.    18023573 CHAUKW PERSEVERANCE MASUNGULO HRC
26.    17015195 MBUMI FULUFHEDZANI FILICIA HRC
27.    16004598 RAMBAU MUTSHIDZI ODEY HRC
28.    16005309 SEEMA LIVHUWANI HRC
29.    18010498 NEMBUDANE PFANO HRC
30.    19000351 MATHONI PFANO HRC

 

 

PGC

 

1.       17001227 MUKWEVHO TSHIMANGADZO D PGC
2.       17000508 MAUMELA MULALO PGC
3.       18003748 RALUFULUVHI GUDANI JULIUS PGC
4.       16012070 MATHEBULA RITO SONNY PGC
5.       16014691 MABIDI TJ PGC
6.       11640422 MASHILO MAPHEPELE SARA PGC
7.       18017255 MAKHAVHU RENDANI PGC
8.       14004457 MUDITAMBI KHETHANI BRONIE PGC
9.       17622527 MAHLATSE DIMAKATSO PGC
10.    15007124 MORIFI KWENA MALAPI PGC
11.    16020694 MOTHAPO MATHIBEDI CAPHEUS PGC

 

 

SRCC

 

1.       18002805 NGCOBO MBHEKISENI SRCC
2.       16005736 RAMADIBA TSHIFULARO KHUMBUDZO SRCC
3.       15018369 MADONSELA PRINCE SRCC
4.       17009241 MAEDZA MUKOVHE SRCC
5.       17004130 MOTEKE KAGISO SRCC
6.       17002310 MANZINI MASUKU SRCC
7.       18002538 MAKHADO KHARENDWE SRCC
8.       14004713 MAKAHANE MBAVHALELO SRCC
9.       11626884 NTSHAVHENI OBED SRCC
10.    11640462 LIGEGE MULWELA PROTECTION SRCC
11.    19000703 NYASHADZASHE G ZHOU SRCC

 

 

                                                                       

ISSUED BY IEB OFFICE: 27 SEPTEMBER 2021

Skip to content